CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM

Banner lớn 1
banner lớn 2
banner lớn 3

Sản phẩm mới

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

286,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI018

549,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS014

220,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX

BỒN NƯỚC INOX 300L ĐỨNG - ABBNI300D

2,489,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 500L ĐỨNG - ABBNI500D

3,189,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 1000L ĐỨNG - ABBNI1000D

4,369,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX

CHẬU RỬA INOX - ABCRI001

3,289,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI002

4,609,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI003

4,829,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN

  • INOX NÓNG LẠNH

  • INOX LẠNH

  • ĐỒNG THAU NÓNG LẠNH

  • ĐỒNG THAU LẠNH

  • Tất cả

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI001

1,339,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI002

1,269,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI003

1,419,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV001

309,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV002

349,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV003

360,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS002

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS003

299,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS004

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU

SƠN DẦU 450ML TRẮNG - ABSDA001TR

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐEN - ABSDA001DE

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐỎ - ABSDA001DO

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH

KEO CHÀ RON

KEO CHÀ RON TÚI 1KG - ABKCR001

27,000đ

Cho vào giỏ hàng

VỮA KHÔ XÂY TÔ

VỮA KHÔ XÂY TÔ - ABVKO001

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NHỰA

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG - ABBNN1000D

2,589,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG - ABBNN2000D

4,439,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT TƯỜNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT - ABBTT001

359,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

286,000đ

Cho vào giỏ hàng

TẤM ĐA NĂNG ALLYBUILD SUPER SLAB

  • TẤM NHỎ 1000X2000MM

  • TẤM LỚN 1220X2440MM

  • Tất cả

TÔN FIBRO XI MĂNG

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD SAFITOLE

77,000đ

Cho vào giỏ hàng

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD HOA MAI

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD COMPMALT

75,000đ

Cho vào giỏ hàng