CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM

Banner lớn 1
banner lớn 2
banner lớn 3

Sản phẩm mới

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

286,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI018

549,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS014

220,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX

BỒN NƯỚC INOX 300L ĐỨNG - ABBNI300D

2,489,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 500L ĐỨNG - ABBNI500D

3,189,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 1000L ĐỨNG - ABBNI1000D

4,369,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX

CHẬU RỬA INOX - ABCRI001

3,289,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI002

4,609,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI003

4,829,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN

  • INOX NÓNG LẠNH

  • INOX LẠNH

  • ĐỒNG THAU NÓNG LẠNH

  • ĐỒNG THAU LẠNH

  • Tất cả

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI001

1,339,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI002

1,269,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI003

1,419,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV001

309,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV002

349,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV003

360,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS002

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS003

299,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS004

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU

SƠN DẦU 450ML TRẮNG - ABSDA001TR

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐEN - ABSDA001DE

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐỎ - ABSDA001DO

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH

KEO CHÀ RON

KEO CHÀ RON TÚI 1KG - ABKCR001

27,000đ

Cho vào giỏ hàng

VỮA KHÔ XÂY TÔ

VỮA KHÔ XÂY TÔ - ABVKO001

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NHỰA

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG - ABBNN1000D

2,589,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG - ABBNN2000D

4,439,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT TƯỜNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT - ABBTT001

359,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

286,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHÒNG TẮM KÍNH ĐỨNG

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK001

10,600,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK002

11,060,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK003

10,860,000đ

Cho vào giỏ hàng

XI MĂNG

XI MĂNG ALLYBUILD PCB50 XÁ

Cho vào giỏ hàng

XI MĂNG ALLYBUILD PCB40 PREMIUM XÁ

Cho vào giỏ hàng