CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM

Banner lớn 1
banner lớn 2
banner lớn 3

BỒN NƯỚC INOX

BỒN NƯỚC INOX 300L ĐỨNG

2,489,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 500L ĐỨNG

3,189,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 1000L ĐỨNG

4,369,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX

VÒI RỬA CHÉN

  • INOX NÓNG LẠNH

  • INOX LẠNH

  • ĐỒNG THAU NÓNG LẠNH

  • ĐỒNG THAU LẠNH

  • Tất cả

VÒI RỬA CHÉN INOX ABVRC00013

1,669,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN ĐỒNG THAU ABVRC00014

1,669,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN ĐỒNG THAU ABVRC00015

1,869,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH

SƠN DẦU

SƠN DẦU 450ML TRẮNG

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML MÀU ĐEN

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML MÀU ĐỎ

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH

KEO DÁN GẠCH MÀU XÁM (25KG)

299,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH MÀU XÁM (5KG)

79,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH MÀU XÁM (KIỆN 40 BAO 25KG)

11,960,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO CHÀ RON

KEO CHÀ RON TÚI 1KG

27,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO CHÀ RON (THÙNG 20 TÚI 1KG)

540,000đ

Cho vào giỏ hàng

VỮA KHÔ XÂY TÔ

Vữa khô xây tô AllyBuild (25kg/bao)

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NHỰA

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG

2,589,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG

4,439,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT TƯỜNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT

359,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT NỘI THẤT

286,000đ

Cho vào giỏ hàng

TÔN FIBRO XI MĂNG

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD SAFITOLE

80,000đ

Cho vào giỏ hàng

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD HOA MAI

76,000đ

Cho vào giỏ hàng

TÔN FIBRO XI MĂNG SÓNG ALLYBUILD COMPMALT

78,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỤ KIỆN CHUNG

  • VÍT CÁNH BƯỚM ALLYBUILD

  • PALLET TẤM ĐA NĂNG

  • Tất cả

VÍT CÁNH BƯỚM ALLYBUILD 30MM

149,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÍT CÁNH BƯỚM ALLYBUILD 40MM

149,000đ

Cho vào giỏ hàng

Pallet gỗ tràm 1000 x 2000

400,000đ

Cho vào giỏ hàng

XI MĂNG

Xi Măng Buildee Đóng Bao 50Kg

99,000đ

Cho vào giỏ hàng