CÔNG TY CỔ PHẦN ALLYBUILD VIỆT NAM

Banner lớn 1
banner lớn 2
banner lớn 3

Sản phẩm mới

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

269,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI018

499,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS014

199,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX

BỒN NƯỚC INOX 300L ĐỨNG - ABBNI300D

2,299,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 500L ĐỨNG - ABBNI500D

2,959,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC INOX 1000L ĐỨNG - ABBNI1000D

4,059,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX

CHẬU RỬA INOX - ABCRI001

2,990,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI002

4,190,000đ

Cho vào giỏ hàng

CHẬU RỬA INOX - ABCRI003

4,390,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN

  • INOX NÓNG LẠNH

  • INOX LẠNH

  • ĐỒNG THAU NÓNG LẠNH

  • ĐỒNG THAU LẠNH

  • Tất cả

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI001

1,339,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI002

1,269,000đ

Cho vào giỏ hàng

VÒI RỬA CHÉN INOX - ABVCI003

1,419,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV001

309,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV002

349,000đ

Cho vào giỏ hàng

KHAY GIẤY VỆ SINH INOX - ABKGV003

329,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS002

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS003

299,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHỄU THOÁT SÀN INOX - ABPTS004

399,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU

SƠN DẦU 450ML TRẮNG - ABSDA001TR

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐEN - ABSDA001DE

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

SƠN DẦU 450ML ĐỎ - ABSDA001DO

69,000đ

Cho vào giỏ hàng

KEO DÁN GẠCH

KEO CHÀ RON

KEO CHÀ RON TÚI 1KG - ABKCR001

26,000đ

Cho vào giỏ hàng

VỮA KHÔ XÂY TÔ

VỮA KHÔ XÂY TÔ - ABVKO001

59,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NHỰA

BỒN NƯỚC NHỰA 1000L ĐỨNG - ABBNN1000D

2,499,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỒN NƯỚC NHỰA 2000L ĐỨNG - ABBNN2000D

4,299,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT TƯỜNG

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT - ABBTT001

339,000đ

Cho vào giỏ hàng

BỘT TRÉT NỘI THẤT - ABBTT002

269,000đ

Cho vào giỏ hàng

TẤM ĐA NĂNG

PHÒNG TẮM KÍNH ĐỨNG

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK001

10,600,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK002

11,060,000đ

Cho vào giỏ hàng

PHÒNG TẮM KÍNH GÓC - ABVTK003

10,860,000đ

Cho vào giỏ hàng

XI MĂNG

XI MĂNG ALLYBUILD PCB50 XÁ

Cho vào giỏ hàng

XI MĂNG ALLYBUILD PCB40 PREMIUM XÁ

Cho vào giỏ hàng

ĐINH SẮT

ĐINH CAO CẤP 3F 200G - ABDCC001

13,000đ

Cho vào giỏ hàng

ĐINH CAO CẤP 3F 1KG - ABDCC002

56,000đ

Cho vào giỏ hàng

ĐINH CAO CẤP 3F 5KG - ABDCC003

259,000đ

Cho vào giỏ hàng