TẤM ĐA NĂNG ALLYBUILD SUPER SLAB 1220X2440X4,5MM (TẤM)