XI MĂNG BUILDEE ĐÓNG BAO 50KG

XI MĂNG BUILDEE ĐÓNG BAO 50KG

Giá niêm yết: 99,000đ

Loại: xi măng PCB40 | TCVN 6260:2009

Đơn vị tính: Bao

Quy cách đóng bao: 50kg

  • Số lượng
  • Chi tiết sản phẩm
  • Đặc điểm kỹ thuật
  • Đặc điểm nổi bật
  • Hướng dẫn lắp đặt

XI MĂNG BUILDEE ĐÓNG BAO 50KG - ABXMG005

Loại: xi măng PCB40 | TCVN 6260:2009

Đơn vị tính: Bao

Quy cách đóng bao: 50kg

Đánh giá sản phẩm